Pris & indmeldelse

Indmeldelse

Hent indmeldelsesblanket

 

Ifølge vedtægterne er det bestyrelsen som, udfra budgetter og planlagt aktivitetsniveau, vedtager størrelsen på skolepengene.

For skoleåret 2017-2018 er priserne som følger.

Skolepenge Fritidstilbud Ialt
0. – 3. årg.
1. barn 1000,- 700,- 1.700,-
2. barn 525,- 325,- 850,-
3. barn 370,- 150,- 520,-
4. barn gratis gratis gratis
4. – 9. årg.
1. barn 1.700,- 1.700,-
2. barn 850,- 850,-
3. barn 370,- 370,-
4. barn gratis gratis

Priserne er pr. måned i 11 måneder.

Indmeldelsesgebyr: 1.000,- kr. pr. barn indbetales på skolens konto, når optagelse er endelig aftalt med skolen.

Priserne er inkl. IT-løsning.

BANK
Nordea
reg.nr. 2213
kontonr. 3494941987

Udmeldelse

Udmeldelse af skolen og/eller fritidsordningen Fuglereden kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.