Bestyrelse

StøtteforeningenStotteforenings-logo
for Randlevskolen

Bestyrelsen

Formand
– Bjarne H. Jensen

Næstformand 
– Jacob Bertelsen

Øvrige medlemmer
– Gustav Ployart Wetche
– Alex Forsberg
– Øystein Borud

Suppleanter
– Gert Jacobsen
– Jan Rasmussen

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes pr. mail