Archive for admin

Stillingsopslag: Skoleleder

Erfaren skoleleder søges til aldersintegreret friskole

BESKRIVELSE AF SKOLEN

Randlevskolen er en friskole og børnehave etableret i 2011 og beliggende 4 km sydøst for Odder i et aktivt og ressourcestærkt lokalsamfund. Vi er et sammenhængende tilbud til børn i alderen 3-15 år (børnehave til og med 9. årgang), med en meget engageret personalegruppe, der samarbejder på tværs af organisationen. Børnehaven har knap 30 børn og skolen har ca. 85 elever.

Skolen har særligt fokus på den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Derfor har vi rullende indskoling og kompetencebaseret undervisning i dansk og matematik, hvilket betyder, at eleven bliver undervist på det faglige niveau, der løfter eleven bedst muligt. I skolens rammer vægter vi, at elever opnår en nysgerrig og analyserende tilgang til den nære og den større verden omkring os – udsyn er en af skolens bærende værdier. Vi arbejder kvalificeret med anvendelse af IT som en integreret del af elevernes værktøjskasse.  De mindste elever har personlige iPads og de ældste har Macbooks. Vi starter dagen med morgenbevægelse, der underbygger et godt læringsmiljø.

Børnehaven har særlig fokus på barnets motoriske udvikling og børns sprogtilegnelse, herunder sprogforståelse, ordforråd og skriftsprog.

Randlevskolen er et sted, hvor store som små føler sig værdsat. Vi har verdens bedste elever med et unikt fællesskab blandt børn, voksne og elever i alle aldre. Vi har en meget dygtig, ansvarlig og engageret personalegruppe, der skaber solid og kvalitativ undervisning med høj faglighed, samt sætter trygge rammer for barnets og elevens trivsel. Som leder på Randlevskolen har du naturligvis mulighed for også at sætte dit præg på skolens fremtidige retning og praksis.

Randlevskolens værdigrundlag

Randlevskolen er en skole som styrker og udvikler den enkelte elevs samlede kompetencer i livet, som fremmer elevernes glæde, livsmod og evner til demokratisk deltagelse i en hastigt foranderlig verden.

Skolen er en udviklingsorienteret skole, der søger at være i stadig bevægelse med opmærksomhed på udefrakommende input og vedvarende tilegnelse af ny pædagogisk og faglig viden.

Skolens undervisning er med afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn og med en målsætning om vedvarende at skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt.

Kerneværdierne i skolens arbejde er; udsyn, faglighed, bevægelse og sundhedsfremme, fællesskab samt åbenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Du skal som skoleleder på Randlevskolen arbejde med alle facetter af skoleledelse, heriblandt økonomi og administration, personaleledelse, det faglige miljø, intern og ekstern kommunikation og ­bestyrelsessamarbejde.

Det betyder, at du;

  • er et ledelsesmæssigt fyrtårn overfor alle; elever, ansatte, forældre og bestyrelse. Det bliver du ved at kunne udøve en tydelig, konsekvent og rammesættende ledelse.
  • arbejder med den strategiske udvikling af Randlevskolen samtidig med respekten for operationelle opgaver, fx årsplan, arbejdsopgavefordeling og skemalægning.
  • har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen.
  • forestår den daglige overordnede økonomi og administration, så fastlagte budgetter efterleves og ­administrative rutiner løses effektivt og bedst muligt.
  • kommunikerer skolens værdier og kvaliteter og skabe kontakter til det omkringliggende samfund, så potentielt nye børn og deres forældre finder vej til børnehave og skole.
  • definerer og eksekverer nødvendige beslutninger
  • arbejder for et godt og loyalt samarbejde med bestyrelsen, hvor du fremlægger gennemarbejdede beslutningsgrundlag, som bestyrelsen kan handle ud fra.
  • er den oplagte sparringspartner overfor lærere og pædagoger.
  • i mindre omfang, men naturligt, skal være en del af undervisningen.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

Ud fra funktionsbeskrivelsen søger vi en leder, som;

  • brænder for friskoletanken og det sammenhængende børneliv mellem børnehaven og skolen, og som implementerer friskolens værdier og visioner i hverdagen.
  • kan skabe et godt miljø med en synlig, nærværende, samarbejdende og anerkendende tilgang til omverdenen.
  • har erfaring med undervisning, ledelseserfaring, administration og økonomistyring.
  • har et fagligt og pædagogisk overblik og som brænder for den pædagogiske ledelse og trivsel blandt elever og personale.
  • med personlighed og pondus kan skabe den nødvendige struktur og tryghed i en omskiftelig hverdag.
  • evner det rolige overblik samtidig med at have mange bolde i luften.

TILTRÆDELSE

Der er ansøgningsfrist torsdag den 10. august 2017. Samtaler forventes afholdt medio august. Forventet ansættelsesstart er den 1. oktober 2017.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

  • Bestyrelsesformand Jesper Daubjerg Rohde Pedersen, tlf. 20 14 81 02, jespererp@hotmail.com, eller
  • Afdelingsleder i børnehaven (kst. skoleleder) Lone Hansen Wetche, tlf. 31 18 63 77. Lone kan kontaktes fra og med mandag den 31. juli.

SEND DIN ANSØGNING

Du skal sende din ansøgning i digital form (pdf-fil) til formand for bestyrelsen, Jesper Daubjerg Rohde Pedersen på e-mail adressen jespererp@hotmail.com.

Hent stillingsopslag som pdf

Bingo banko 14. dec.

Støtteforeningen orienterer

2016-bingobanko

Fødselsdagsfest lør. 27. aug. 2016

indbydelse2016

Børnehaven – Nyhedsbrev maj/juni 2016

Nyt fra huset

Lige om lidt rammer vi den første sommermåned. Vi nyder de dage hvor vi kan være ude hele dagen og bruge uderummet på lige vilkår med inderummene.

Der er nogle dage store temperaturforskelle fra morgen til aften, så termotøj med regntøj over eller flyverdragt er nødvendig om formiddagen og sko er det eneste nødvendige om eftermiddagen.

Maj måned har været præget af ombygningen; rod, håndværkere, flytte frem og tilbage mm, men vi synes at børnene har klaret det supergodt trods omstændighederne.

Nu er vi ved at være i mål og begynder lige så stille indretningen af det nye BHV rum. KÆMPE tak til alle de forældre der har været involveret i det store arbejde udvidelsen har medført.

Vi har været så heldige at få en donation fra Støtteforeningen som blandt andet indbefatter motoriske vægpaneler, et fint legekøkken og nye biler. Tusind tak for det.

Der har været arbejdslørdag og sommerfest og man bliver hver gang overrasket over hvor mange ting man kan nå på forholdsvis kort tid. Det er blevet så fint udenfor, hvor vores legeområde er blevet udvidet, men også indenfor hvor alt legetøjet er blevet ryddet op og meget af det også vasket.

Sommerfesten var rigtig hyggelig, børnene legede og de voksne snakkede. Flødebollemaskinen var et sikkert hit og ikke engang en regnbyge kunne stoppe løjerne. Tusind tak til forældrerådet for planlægningen af den fine aften.

Den 15.6. er det årlige anmeldte tilsyn planlagt. Det betyder at børnehavens pædagogiske drift kommer “under lup”. Det plejer at være en rigtig god og givtig proces, både i f t den kvalitetsrapport der skal udarbejdes op til besøget, men også selve besøget som blandt andet indbefatter den pædagogiske konsulents blik på vores pædagogiske arbejde, en snak med forældrerepræsentanter fra forældrerådet og med personalet.

Det hele udmunder i en rapport som bliver tilgængelig for alle på hjemmesiden og intra.

Om lidt skal vi sige farvel til Sofie-Amalie der har været hos os siden november 2015 i arbejdsprøvning. Sofie-Amalie har med sin smilende og rolige tilgang til børnene været en kæmpe gave til børnehaven den tid hun har været her. Vi kommer til at savne hende, men hun er nu klar til at komme ud og søge nye udfordringer og vi ønsker hende alt mulig held og lykke.

Den 1.5 startede Caroline på snart 3 år og Martha på 3,5 år. Vi er allerede godt i gang med at lære dem og deres familier at kende. Den 1.6 starter Rasmus på snart 3. Rasmus er lillebror til Alberte, velkommen til ham. Den 1.7. starter Felix på snart 3 også velkommen til ham og hans familie.

Inden længe siger vi farvel til 10 skolestartere, 1 drager mod Odder, men resten bliver på Randlevskolen. Dejligt! De får lige nu en forsmag på det der venter: de er nemlig begyndt på deres overgangsforløb i skolen. De er afsted hver tirsdag og torsdag formiddag og her efter den første uge er meldingen fra Ruth: De er rigtig dygtige!

Praktisk

Ifølge ovenstående kan I se at det stadig er nødvendigt med forskelligt tøj på rummet. Termotøj og regntøj er nødvendigt hver dag hele sommeren, vi hjælper jeres børn til at vælge det der passer med vejrforholdene. Vinterstøvler og termostøvler skal tages med hjem nu, så der bliver plads til kondisko, sandaler og gummistøvler i stedet.

På grund af alt det tøjskifteri, vil vi igen slå et slag for oprydningen på jeres barns rum. Vi forsøger at guide jeres barn i løbet af dagen så tøjet ender på de rigtige rum, men vi har brug for jeres hjælp til at få styr på tingene når dagen slutter. Vi kan ikke hjælpe jeres barn med at få tøjet på plads, hvis ikke der er navn i, så alt det der ligger rundt omkring bliver samlet i kassen ved døren, så den skal I tjekke jævnligt.

Pædagogisk

Vi har afsluttet vores tema: Spire og Gro. Solsikkene er som I kan se blevet rigtig store og I må meget gerne tage jeres barns med hjem nu, så I kan overtage pasning og pleje. Børnene har optaget af processen, nogle selvfølgelig mere end andre, men mange har hjulpet med vandingen.

Temaet gav også anledning til at tage hul på Book Creator i “børnehavebarnshøjde” og vi har fået lavet to bøger:

“Bogen om ting der spirer og gror” og “Bogen om ting der ikke spirer og gror”.

De børn der var med i processerne var med på tur for at finde motiver af de ting der skulle med i bøgerne, de har selv taget billedet af det de fandt, de har været med til at finde frem til teksten og til slut har de vist det for de andre børn. I skal være velkomne til at se bogen på vores Ipad hvis I har lyst.

Under hele temaet har børnene været meget optaget af hvad der sker i naturen lige nu. Det hele bliver grønnere og der kommer blomster i græsset og i træerne, der skal plukkes buketter med hjem og der indgår blomster og planter i legene rundt omkring.

Vi er i denne uge – lidt forsinket – gået igang med temaet: Eventyr og Teater.

De store skolestartere har allerede lavet deres eget eventyr “Eventyret om den forsvundne prinsesse” som de har lavet deres egen figur til og også fremvist for resten af børnehaven. Det var en lidt længerevarende proces, hvor børnene skulle være igang hele tiden, men målet: teaterforestillingen, var en god motivationsfaktor. De klarede det rigtig godt og publikum og skuespillere havde det sjovt.

Torsdag mens skolebørnene var afsted, var resten af børnehaven ude og Lærke fortalte historier om bålet. Børnene var medspillere ved at byde ind med ord der kunne forme historien eks: spiderman, prinsesse, sovepose og så flettede Lærke deres ideer ind i historien. Og det er hun god til!

De næste par uger, mens temaet kører, er vores fokus at få børnene til at lege med deres fantasi på lignende måder. Vi vil også læse eller lytte til Eventyr og snakke med børnene om hvad historierne handler om og måske betyder.

Datoer

Fra og med uge 26 til og med uge 28 samt uge 31 kører vi på sommerferieplan. Vi har som I allerede er informeret om lukket i uge 29 og 30.

Når vi er få børn er vi sammen med SFO og laver også aktiviteter sammen med dem. Vi forsøger at holde fast i den vante struktur og de rutiner som børnehavebørnene kender, så de mindste påvirkes mindst muligt.

Det er meget vigtigt at I holder personalet orienteret hvis der er ændringer i det pasningsbehov som I har skrevet i sommerferietilbagemeldingen. Hvis I allerede nu ved at der er ændringer skal I maile disse til lone-hansen-wetche@randlevskolen.dk. Åbningstiderne i perioden er bestemt af hvad pasningsbehovet er.

Den 30.6 tager vi traditionen tro på udflugt til Hølken strand. SFOen holder koloni på campingpladsen dernede fra onsdag til fredag og vi har de sidste 2 år “camperet” på græsset ned mod stranden. Herfra går vi på ud på eventyr på stranden, fanger krabber, dypper tæerne i vandet, leger i sandet og meget mere.

Børnene skal afleveres dernede mellem kl 8.00 og 9.00 og hentes igen senest kl 16.00. Vi får brug for forældre til at bage mm. Der kommer meget mere info når vi nærmer os.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Lone

Generalforsamling Støtteforeningen 28. april

Indkaldelse til
ordinær generalfor
samling i Støtteforeningen
tors.
d. 28. april 2016 kl. 19.00 – 19.40
på Randlevskolen
.

 

Dagsorden iflg. vedtægterneStotteforenings-logo

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år (2016 var det 250,- pr. husstand)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Gustav Wetche – modtager genvalg
Øystein Borud – modtager genvalg
1. suppleant: Jan Rasmussen – modtager genvalg
2. suppleant: Gert Jacobsen – modtager genvalg

7. Valg af kasserer

På valg er
Karin Lu
nd Christensen – modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er Jan Tang – modtager genvalg
1. suppleant: Joachim Friis

9. Eventuelt.

Generalforsamling Skolekredsen 28. april

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i den selvejende institution “Randlevskolen”

Torsdag d. 28. april 2015, kl. 19.45 – 21.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

På valg er :
Lone Jakobi- modtager ikke genvalg
Claus Jepsen Lauridsen – modtager genvalg

5.a Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

På valg er:
Torben Hollesen – modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds

Suppleanter vælges for 1 år.

 1. Eventuelt

Inden skolens generalforsamling, vil der være generalforsamling i støtteforeningen, som starter kl 19.00

Vi vil gerne opfordre alle forældre til at møde op allerede kl 19.00 og deltage i begge generalforsamlinger, da det giver det bedste indblik i hvad der sker på skolen og i børnehaven.

Vi håber på at se jer alle

På bestyrelsens vegne

Annette Bønløkke Slot Hansen

Børnehaven Nyhedsbrev apr 16

Børnehaven

Nyhedsbrev April 2016

Nyt fra huset

Foråret er i fuld gang og vi nyder de gode dage ude, så meget vi kan.

Lærke, Elisabeth og Mikkel er faldet rigtig godt ind i huset, det er SÅ dejligt for børn og voksne at mærke at personalegruppen lige så stille får fasttømret sig i en ny og absolut kompetent version.
Vi har holdt pædagogisk dag hvor også Majbritt fra SFOen og Sophie-Amalie deltog. Fokusområdet var revidering af vores læreplaner, ud fra perspektivet: gør vi egentlig det vi siger vi gør og passer vores pædagogiske perspektiver som de er, ind i den nye personalegruppe?

Det var en god og givtig dag og vi fik vendt vores daglige pædagogiske praksis, evalueret på de forskellige områder så nyt kom til og noget blev fjernet. Vi nåede forventeligt nok ikke igennem, men har planlagt færdiggørelsen til det kommende p-møde i april. Men status er, at det ikke bliver et meget anderledes materiale vi kommer ud med. Både nyt og “gammelt” personale er ret enige om, at vi stadig er den børnehave og den pædagogiske praksis som læreplanen beskrev sidste år og det er vi rigtig godt tilfredse med. Læreplanen skal efter færdiggørelse godkendes af bestyrelse og forældreråd.
Hanne starter på kursusforløb i ICDP. ICDP handler om relationsarbejde og anerkendende pædagogik og er praktisk funderet, så hun skal lave forskellige forløb her i børnehaven. Forløbet ligger over 6 dage henover forår, sommer og efterår, hvor Hannes timer vil blive dækket ind af fast personale eller vores gode faste vikarer.
Magnus V er startet i skole her efter påske og den 1. maj starter Martha og Caroline på henholdsvis 3 og snart 3 år. Vi glæder os meget til at lære dem og deres familier at kende.

Praktisk

Lige nu er vejret meget skiftende og vi er ude ofte både formiddag og over middag, nogle dage hele dagen, så OBS på garderoben hver dag. Vi forsøger at lærer børnene at holde styr på deres ting og få ryddet op i deres rum, men vi har brug for jeres hjælp, til at tjekke op hver dag, så jeres barn stadigvæk har minimum 2 tørre sæt tøj (evt flyverdragt og termotøj med regnsæt over) samt 2 par støvler. Der står en kasse med huer og vanter indenfor døren som vi bruger til opsamling i løbet af dagen, vi beder jer tage det der er jeres barns med hen på rummet, når I henter hver dag.

Pædagogisk

Vi har lige før påske afsluttet vores Leg og Fantasi tema. Børnene har taget rigtig godt imod temaet ,( vi voksne er også blevet meget klogere (!)) selvom mange også var udfordret af at man pludselig selv skulle finde på, i stedet for at blive instrueret. Det har givet børnene nogle nye oplevelser med forskellige materialer og udtryk i den kreative proces. Blandt andet har børnene lavet fastelavnskunstværker, de har lavet flotte og farverige karsekasser, de har lavet dukker til dukketeater og lavet deres helt eget skuespil til teateret.

Ude har vi i en periode haft lukket cyklerne inde i skuret, for at få børnene til at bruge deres fantasi i andre lege. Så har vi i stedet eksempelvis åbnet for vandet eller lign og børnene har taget det rigtig godt til sig. De leger alle steder, på tværs af vanlige legekonstallationer. Vi voksne har holdt os lidt i baggrunden og ladet børnene finde på og prøve af og vi oplever, at de nu er meget bedre til at bruge legepladsen og lege fantasifulde lege allesteder.
Vi har lige skudt vores nye tema: Spire og gro i gang. Vi vil meget gerne hvis alle børn kommer med 1-2 plastik urtepotter, så skal vi nemlig have gang i produktionen af små planter. Vi stiller en kasse i gangen til potterne.

Datoer

Husk den 1.4.16 er sidste frist for tilbagemelding vedr. sommerferien. Vi beder jer overholde denne frist, samt følge opfordringen om at lægge jeres ferie i uge 29 og 30, se tidligere mail. Følg eventuelt linket:  SOMMERferien 2016
Lørdag 21.5.16 har Forældrerådet planlagt arbejdslørdag og sommerfest. Baggrunden for at lægge det sammen på en dag er, de mange andre arrangementer forår og sommer byder på. Det kan for mange være svært at presse to dage ind.

Vi håber I vil sætte denne dag af til at få lavet en masse praktiske opgaver til forbedring af vores børnehave og til glæde og gavn for jeres børn. Selve arbejdsdagen vil ligge om formiddagen og festen om eftermiddagen. Der kommer mere orientering senere, via mail og opslag fra forældrerådet.

 

Mange hilsner
Lone

Fars food 18. marts

2016 fars food

Børnehaven – Nyhedsbrev jan. 16

Nyhedsbrev Januar 2016

Nyt fra huset

Så er et nyt år skudt igang og vi er allerede i fuld gang med at indstille os på de forandringer som vi er stillet i udsigt. Vi har sagt farvel til Amalie og goddag til Lærke, jeg håber I alle har været og hilse på hende. Hun er faldet rigtig godt til og går til opgaverne med engagement og kompetence. Børnene har taget rigtig godt imod hende og omvendt :0)

I dag har vi haft de sidste samtaler og vi er SÅ glade for at fortælle at Elisabeth starter i pædagogstillingen hos os allerede…ja nu! Elisabeth er garvet børnehavepædagog, med masser af faglighed, energi og lyst på udfordringen her hos os. Hun er med sin korte tid hos os allerede godt kendt af børn, personale og forældre. I kan godt glæde jer til at hun bliver en fast del af huset.

Derudover har vi i denne uge sagt goddag til Mikkel, der udover at have timer i skolen kommer til at være i børnehaven 4 eftermiddage om ugen, som pædagogmedhjælper. Mikkel kommer uden vældig meget erfaring fra børnehaveområdet, men med en masse energi og humør og børnene har allerede taget rigtig godt imod ham.  

Grunden til at vi lige pludselig får flere ansigter i huset hænger selvfølgelig sammen med at vi er flere børn. Vi er pt 28 og ser frem til at tage imod 5-6 mere inden sommerferien.

Vi er mange børn på få kvadratmeter lige nu og det kan vi mærke. Inden længe får vi et rum mere, når SFO rykker over i undervisningslokalet modsat på gangen. Det glæder vi os meget til. Vi får brug for hjælpende hænder og muligvis diverse møbler til indretning, så hold øje med mail i den kommende tid. Det er bestyrelsen der er tovholder på projektet, men spørg os endelig så skal vi svare så godt vi kan.

Praktisk

Vi nyder sneen og det kolde vejr, jeres børn har rigtig meget brug for at deres skiftetøj både til inderst og yderst er opdateret HVER dag. Det er sjovt at lege ude, bare ikke hvis man fryser eller er våd. Det våde tøj hænger i vindfanget og I skal tjekke det og støvlerne hver dag, så I kan få det med hjem at tørre hvis nødvendigt. Jeres børn skal have to brugbare sæt overtøj (et sæt kan godt være termotøj og regntøj), luffer og varme støvler klar hver dag.

Pædagogisk

Vi har valgt at starte året op uden specifikke temaer på plakaten, da vores fokus ligger på at køre nye børn og voksne godt ind i huset. Vi holder fast i vores daglige struktur og de ugentlige aktiviteter, som vanligt:

Vi deler i dagligdagen børnene i 2 eller flere grupper om formiddagen, hvor vi har gang i forskellige aktiviteter. De store snart-skolebørn har deres egne mapper hvor de jævnligt sammen laver opgaver. De er SUPER gode og det er ikke bare noget vi siger! De har virkelig taget arbejdet med skriftsproget til sig, de er skarpe i genkendelsen af bogstaver, i lyderingen og begynder også at kunne sætte sammen.

Vi mærker også lige nu at arbejdet med skriftsproget bærer frugt i hele børnegruppen. Den naturlige interesse for bogstaver og ord spirer i alle aldersgrupperne og de fleste sidder helt på kanten af stolen når vi leger med ord.

De mindste samler vi nogle gange om ugen, hvor vi blandt andet har fokus på sange, sanglege, form og farver, brug af forholdsord ( sæt zebraen ved siden af elefanten)  og generel omverdensforståelse (dyr, planter, årstider mm). Derudover arbejder vi meget med relationer og sociale kompetencer i mindre legegrupper. Der er rigtig god øvelse i at interagerer i en leg og vi voksne er lige i nærheden når noget bliver svært eller udfordrende.

Derudover er katte og cobraer på skift med i gymnastiksalen og laver alderssvarende motorik og bevægelseslege.

Til orientering får vi hen over foråret besøg af vores tilknyttede talepædagog Lise, som kommer nogle formiddage for at være sammen med og få et godt kendskab til børnene. Dette er for at etablere et godt forhold til de børn hun allerede kender og arbejder med, men også andre der på sigt vil få brug for hendes kompetencer.   

Datoer

Husk den 25.1.16 er sidste frist for tilbagemelding vedr. vinterferien, følg eventuelt linket: VINTERFERIE, uge 7

Fredag den 18.3.16 påtænker vi at afholde pædagogisk dag for personalet. Vi håber det kan lykkes som sidste gang med hjælp fra jer forældre, at personalegruppen kan få god tid til pædagogisk fordybelse. Punktet kommer forbi forældrerådet som vanligt og derefter kommer der en mere konkret beskrivelse ud, så man kan melde sig på. Men datoen kan I indtil videre have i baghovedet.

Til orientering får vi hen over foråret besøg af vores tilknyttede talepædagog Lise, som kommer nogle formiddage for at være sammen med og få et godt kendskab til børnene. Dette er for at etablere et godt forhold til de børn, hun allerede kender og arbejder med, men også andre der på sigt vil få brug for hendes kompetencer.   

Mange hilsner

Lone

Artikel om skolelederen i Odder Avis

Læs den store artikel om skoleleder Per Erland Nielsen i Odder Avis

odder-avis-02