Archive for Bjarne Bang Jensen

Skoleindskrivning

Velkommen til alle skolestartere til skoleåret 2020/2021

Tirsdag den 10. december er der skole­indskrivning på Randlevskolen fra kl. 17-18.

Program
• Velkomst i aula ved skoleleder.

• Børnene får opgavebog og løser opgaver med SFO personale mens forældre mødes med skoleleder, børnehaveleder og indskolings­lærer.

• Fælles afslutning.

Hvordan fungerer skolestart på Randlevskolen?
Hvis du allerede går i Randlevskolens børnehave, så vil barnet høre til i børnehaven, men deltage i flere og flere aktiviteter i skoledelen i løbet af foråret 2020. Trygheden i børnehaven giver mod til mere i skolen.

Starter man ‘direkte’ i Randlevskolen til august 2020 sørger vi for at ­barnet guides ind i skolen, så bedst mulige skolestart sikres.

Barnet starter i SFO i august 2020 samtidig med skolestart.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i den selvejende institution Randlevskolen tirsdag d. 22. oktober 2019 fra kl. 18.30-19.00 på Randlevskolen, Eriksmindevej 13-15, 8300 Odder

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Generalforsamlingens ansættelse af tilsynsførende på baggrund af bestyrelsens indstilling. Randlevskolens bestyrelse indstiller genvalg af tilsynsførende: Jens Vibe Michelsen

Det skal understreges at enhver forælder har ret til at foreslå alternative kandidater på mødet.

Læs mere om tilsynsreglerne på https://uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/skolens-lokale-tilsyn/certificerede-tilsynsfoerende/om-certificeret-tilsynsfoerende og https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196872

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i den selvejende institution Randlevskolen mandag den 8. april 2019 kl. 18.45 til kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og eventuelle stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Den tilsynsførende har mulighed for at fremlægge resultatet af sit tilsyn

5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen og i skolekredsen

7. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Bingo Banko for alle på Randlevskolen

Så er det igen blevet tid til at afholde årets Bingo Banko på Randlevskolen. Kom og vær med. Alle er velkommen.

Vi kan med 100 % garanti love at der vil være super flotte præmier, højt humør og og nervepirrende spænding.

Der vil være salg af kaffe og kage, sodavand mm.

Salg af plader starter fra kl. 18.00

Bingo Banko arrangeres af Randlevskolens støtteforening.

Skoleindskrivning til skoleåret 2019/2020

Torsdag den 6. december er der skole­indskrivning på Randlevskolen fra kl. 17-18 for alle skolestartere til skoleåret 2019/2020.

Program

 • Velkomst i aula ved skoleleder.
 • Børnene får opgavebog og løser opgaver med SFO-personale, mens forældre mødes med skoleleder, børnehaveleder og indskolingslærer.
 • Fælles afslutning.

Vil du vide mere? Kontakt Randlevskolen og få svar. Du er også velkommen til helt uforpligtende at besøge os.

Nyt fra støtteforeningen

På Randlevskolen har vi en støtteforening bestående af en bestyrelse på fem forældre fra skolen. Støtteforeningen har været en del af skolen fra den blev dannet som friskole.

Vores arbejde består primært i at samle penge ind til skolens elever, og vi bestemmer i samarbejde med skolens bestyrelse, hvad pengene skal bruges til. Vi bestræber os på at donere penge til ting eller oplevelser som kommer børnene direkte til gode.

Vi samler penge ind på forskellig vis, bl.a. ved salg af drikkevarer m.m. til skolearrangementer som den årlige skolefest, et årligt børne Disco, Banko, ”Fars Food” og det nyeste skud på stammen Oktoberfest.

Den vigtigste årlige indtægt er dog vores kontingent på kun 250,- kr. pr. husstand pr. år. Vi har mange medlemmer direkte fra skolen men også mange ude fra som bedsteforældre, venner og bekendte samt beboere i lokalområder der ønsker et aktivt lokalliv.

Derudover har vi en sponsoraftale med OK hvor vi modtager 10.000,- kr. årligt i sponsorgave, mod at vi får tegnet 10 nye OK tankkort hvert år. Samtidig får vi 5 øre pr. liter der tankes i tilskud. Så har du brug for et OK tankkort og der igennem ønsker at støtte os, så tag fat i en af bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen, så opretter vi et til dig.

Det seneste år har Støtteforeningen samlet ind til og støttet bl.a.

 • Multibanen, en bane med mange formål for både børn og voksne
 • Pizza til alle børn på den årlige SFO koloni
 • Store tipi telte til overnatning til skole udflugter
 • Bowling tur for børnene i ”Klubben”, skolens eftermiddags tilbuddet for 4-9 klasse.
 • Spændende madoplevelser for 7.-8. årgang i Berlin
 • Flotte forhindringer til hestepigerne for aktiv hesteleg.

Vi opfordrer alle som er tilknyttet skolen om at melde sig ind i Støtteforeningen og på den måde være med til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til aktivt udeliv samt samt sociale arrangementer der styrker sammenholdt.

Du kan følge med i vores arbejde og arrangementer på www.randlevskolen.dk/stotteforening

Kontingentet på kun 250,- kr. pr husstand pr. år, kan indbetales til:

Jyske Bank, Reg. nr. 7250 Konto nr. 1443658

Husk at skrive navn og adresse på din overførsel

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Randlevskolens Støtteforening

Skal du starte i skole i skoleåret 2018/2019?

Torsdag den 7. december er der skole­indskrivning på Randlevskolen fra kl. 16-17 for alle skolestartere til skoleåret 2018/2019.

Program
• Velkomst i aula ved skoleleder.
• Børnene får opgavebog og løser opgaver med SFO personale mens forældre mødes med skoleleder, SFO leder og indskolingslærer.
• Fælles afslutning.

Vil du vide mere? Kontakt Randlevskolen og få svar. Du er også velkommen til helt uforpligtende at besøge os. Skriv til os på kontor@randlevskolen.dk eller ring på tlf. 31 18 63 72.

Randlevskolen byder indenfor til Åben Skole

Ikke to børn er ens. Heller ikke to forældre er ens. Eller lærere, klasser og skoler. Derfor inviterer Randlevskolen, sammen med skoler over hele landet, til åbent hus på én gang, så man kan lære skolerne bedre at kende og vise grundskolernes mangfoldighed for at styrke forældres bevidsthed om valg af grundskole.

Randlevskolen holder Åben Skole torsdag den 2. november kl. 15.00-17.00.

Passer tidspunktet dig ikke, så kontakt Randlevskolen på tlf. 31 18 63 72 for at aftale tid til et besøg.