Helhed i børnelivet

Smidig skoleovergang – Helhed i børnelivet (3 år til udskoling)

Du kan godt .. jeg står lige her.

Du kan godt .. jeg står lige her.

Randlevskolens børnehave ligger fysisk på Randlevskolen i direkte forbindelse med SFO og skole. SFO og børnehave er adskilt af en dør der bliver åbnet i åbne og lukke tiderne (6.30-8.00 og 16.00-17.00). Børnehaven har en lille legeplads  med hegn der kan lukkes med en låge hvis der er behov for at børnehavebørnene er for sig selv. Ca 90 % af tiden er lågen dog åben ud til skolegården hvor børnehavebørn og skolebørn leger imellem hinanden og sammen.

Om eftermiddagen kommer der ofte besøg af de store skolebørn til stor glæde for både store og små.

Randlevskolen har rullende skolestart dvs de skoleparate kan starte umiddelbart efter juleferien, efter påskeferien og efter sommerferien.

Indskoling og bhv arbejder i dagligdagen tæt sammen og derfor har alle børnehavebørn rigtig godt kendskab til de voksne i sfo og skole.

Vi har i forbindelse med vores Skriftsprogs linie i børnehaven hver dag besøg af en læsevejleder fra skolen, der har alle børnene i mindre hold, med til leg med ord efter Öjabymodellen. De store skoleparate børn laver selv bøger, skriver og læser.

Hver morgen er der obligatorisk morgenbevægelse for alle skolebørn og her deltager de skoleparate børn der har lyst ofte. Om mandagen er SFO på tur og her deltager de kommende skolebørn også.

Derudover har hele børnehaven deres gang på skolen, næsten dagligt i gym, ind i mellem i musik og med til fællessamling.