Historie

Historie

Randlevskolens børnehave blev etableret i 2013 på baggrund af lukningen af den lokale kommunale børnehave. Der var et stort ønske fra forældrene og fra skolen om at starte en børnehave fysisk på skolen for netop at bevare det lokale pasningstilbud, men også for at favne den gave vi synes det er at have de helt små mennesker sammen med de store. Derudover var der samtidig et ønske om at lave et helt unikt tilbud, med øje for det gode børneliv i en helhedsforståelse.

På den baggrund og med forankring i den pædagogiske faglige udvikling på områderne valgte vi at have skærpet fokus på følgende områder

Helhed i børnelivet
Skriftsprog
Motorik