Motorik

Udfordringer på skolens motorikbaner

Udfordringer på skolens motorikbaner

Med afsæt i Randlevskolens værdigrundlag omhandlende bevægelse og med øje for hvad skærpet fokus på krop, sanseapperat og bevægelse har af betydning for læring og generel trivsel, arbejder vi målrettet med børnenes individuelle motoriske ressourcer og udfordringer. Vi tilbyder en dagligdag med masser af fysisk leg, bevægelse og sanseindtryk.

Vi bruger de store grønne arealer som skolen har til rådighed – med alle de motoriske udfordringer legeredskaberne tilbyder.

Vi bruger gymnastiksalen flere gange om ugen.
Vi øver afspænding, berøring, massage og andre former for sanseindtryk.
Vi arbejder med balanceøvelser – krydskoordination – dreje og snurre.
Vi spiser med kniv og gaffel til frokost både store og små, for at styrke finmotorikken.
Vi arbejder generelt set gode motoriske vaner ind i børnenes dagligdag.

Nærhed og kendskab

Vores børnehave har et max på 21 børn, lige nu har vi en dispensation på 1 barn ekstra. Vi prioriterer den lille gruppe der giver et stort kendskab til den enkelte familie og en øget tryghed for aldersgruppen. Vi arbejder målrettet med et åbent og ærligt samarbejde med forældrene hvor børnenes trivsel er i centrum.