Pædagogiske principper

Leg og Motorik til Læring:
Vi arbejder med motorik og sanser som grundstenen i vores pædagogik. Forskning viser at barnets evne til indlæring i lige linje hænger sammen med deres sansemotoriske kompetence. Vi arbejder målrettet med leg og bevægelse som præmis for udviklingen af de motoriske kompetencer fordi det skal være sjovt at lære. Vi tror på at barnet gennem kendskab til deres egen motoriske formåen og inspiration til hvad kan jeg lige om lidt, vil give barnet en naturlig nysgerrighed på sig selv og egne grænser.

Fordybelse og Nysgerrighed til Viden:
At fylde sin spand med snegle eller lave mudderkager af jord og vand i timevis giver barnet en følelse af at være i flow. Vi støtter barnet i deres nysgerrighed på livet og dykker ned i det de er optagede af lige her og nu, i den nære og trygge ramme. Ved at give barnet svar på dets spørgsmål eller søge svarene sammen hjælper vi barnet til at omsætte deres leg til viden.

Natur og bæredygtighed til Omtanke for miljøet:
I tråd med ovenstående vil vi gennem oplevelser og ture give barnet et kendskab og en forståelse for naturen. Ikke mindst forståelse af hvad er det konkret vi ser, men også hvordan respekterer man naturen både når man opholder sig i den, men også når man er derhjemme. Årstidernes skiften og kredsløbsforståelse ligger også herunder.

Anerkendelse og forståelse til Rummelighed:
I dagligdagen sætter vi fokus på at vi alle er forskellige individer, ser forskellige ud, har egne følelser og erfaringer med i rygsækken. At italesætte vores forskelligheder, at spørge ind til hinanden og den måde vi gør tingene på, er med til at give børnene en forståelse for hinanden. Udfra en anerkendende tilgang til mennesker arbejder vi på den måde, med at skabe grobund for en større rummelighed.

Individualitet og udfordring af egne grænser til selvstændighed:
Udfra teorien om Nærmeste udviklingszone udfordrer vi barnet individuelt på dets egne kompetencer og grænser. Dvs at barnet mødes der hvor det er og at udfordringerne i hverdagen tilpasses hvad det kan nu og hvor det er på vej hen. På den måde får barnet en følelse af at blive anerkendt som det lille menneske det er og hver enkelt sejr på vejen mod selvstændighed bliver en triumf, der bliver byggesten i vejen mod øget selvtillid og selvværd. Barnet lærer samtidig noget om sig selv i kravsituationer og udvider sin forståelse for sig selv.

Sociale koder og samarbejde til Fællesskab:
At føle sig som en del af et fællesskab har stor betydning for barnets videreudvikling. At være i stand til at aflæse de sociale koder er en god hjælp på vejen mod fælleskabsfølelsen. Vi arbejder med de sociale koder, ved at forstørre det vi ser eller har oplevet for børnene. Hvordan så han ud i ansigtet da han sagde ”lad være” eller hvordan mon det er at blive afvist i en leg, osv. Gennem blandt andet sociale historier bliver det mere åbenlyst for børnene hvad forskellig adfærd eller ansigter betyder og det giver dem bedre ballast til at vise hensyn og samarbejde.

Fortællinger, daglig dialog, sang og musik til sproglig kompetence og kreativitet:
Gennem højtlæsning og historiefortælling vækkes barnets fantasi og nysgerrighed. Fokus på barnets egne historier fra deres dagligdag kontra fiktive historier giver barnet oplevelse af, at noget er fantasi og noget er virkelighed. I feltet mellem historien som barnet selv fortæller og historien der bliver fortalt eller læst op opstår sprogstimulering og sprogforståelse. Vi arbejder udfra princippet om at sprogstimulering opstår i alle relationelle sammenhænge både planlagt og uplanlagt. Derfor arbejder vi også med musik og sang som en del af hverdagen.

”Drengelege” kontra ”pigelege” til helhedsforståelse:
Vi er opmærksomme på ikke at fastholde børnene i de traditionelle kønsopdelte mønstre. Det er vigtigt for os at møde barnet med de aktiviteter der afspejler deres behov uanset køn. Fysisk aktivitet kontra kreative mere stillesiddende aktiviteter skal tilbydes for at barnet får en fornemmelse for hvilke aktviteter der passer på lige præcis dem.

Leg og erfaring med digitale medier til læring og udvikling:
Vi bestræber os på at lade digitale medier blive en del af barnets hverdag ved at bruge blandt andet Ipads. Når vi følger barnets initiativ og nysgerrighed i spontane og fastlagte aktiviteter vil Ipadsene blive et naturligt vidensværktøj til indhentning af billeder, musik, forklaringer samt til dokumentation af oplevelser og aktiviteter. Børnene vil på den måde få en naturlig tilgang til mediernes verden og betydning i deres hverdag samt i samfundet som helhed.