Archive for 14-15

Tilsynsrapport – Børnehaven

Den årlige tilsynsrapport er igen i 2015 en udefrakommende vurdering af at Randlevskolens Børnehave er et godt sted at være.

Læs den her

2015 børnehave tilsynsrapport

Stillingsopslag – Pædagogmedhjælper

 

 

Læs stillingsopslag her

Børnehavens nyhedsbrev maj/juni

 

 

Læs børnehavens nyhedsbrev maj/juni her

Tilsynserklæring 14-15

Randlevskolens tilsynsførende Kjeld Læssøe har udfærdiget årets tilsynserkæring som kan findes i menuen foroven

Om skolen –> Mål & evaluering

eller læses her

Skolekredsen – Generalforsamling

Generalforsamling i institutionen “Randlevskolen”

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i den selvejende institution “Randlevskolen”

Onsdag d. 29. april 2015, kl. 19.30 – 21.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

På valg er :
Neal Riley – modtager ikke genvalg
Mette Bruus – modtager ikke genvalg
5.a Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
På valg er:
Annette Bønløkke Slot Hansen – modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds

Suppleanter vælges for 1 år.

 1. Forslag til vedtægtsændring

– Bestyrelsen stiller forslag om en vedtægtsændring. Sætningen med rødt ønskes tilføjet for at give forældre til børn i børnehaven stemmeret ved generalforsamlingen

§4, stk 2

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Forældre til børn i børnehaven godkendes ved optagelsen i børnehaven som medlemmer af skolekredsen. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

 1. Eventuelt

 

Støtteforeningen – Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingStotteforenings-logo
i Støtteforeningen
d. 29. april kl. 18.45 – 19.30 på Randlevskolen.

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

 • Alex Forsberg
 • Jacob Bertelsen
 • Bjarne Jensen
 1. Suppleant: Jan Rasmussen
 2. Suppleant: Pladsen er ledig
 1. Valg af Kasser.
 • På valg er Karin Lund Christensen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • På valg er Jan Tang
 • 1. suppleant vælges
 1. Eventuelt.

Børnedisko 17. april

2015 Børnedisko

Fars food – 13. mar. 2015

Saml appetitten derhjemme, Stotteforenings-logo
men spis ude…

 

fredag d. 13/3 2015

Støtteforeningen for Randlevskolen inviterer til:

FARS FOOD Vers. 2,0

Alle mænd mødes kl. 16.00 til madlavning og borddækning mm.

Kvinder og børn inviteres til at komme og spise FARS mad kl. 18.00

Menu:
FARS gryde m. lækkert tilbehør
Fars lille dessert

Pris for voksne 80,- børn 40,-

Drikkevarer:
Randlev vand div. modeller
Vin
FARS eget øl fra Øysteins bryggeri

Drikkevarerne sælges til rimelige priser

Tilmelding til bjarnehenrikjensen@randlevskolen.dk
eller på sms 23 61 51 47
senest 4/3 2015

Børnehavens nyhedsbrev februar 2015

 

 

Læs nyhedsbrevet her

 

 

DR Ultra på Randlevskolen

DR Ultra var på Randlevskolen i forbindelse med Danmarksindsamlingen.

Se indslag

DR Ultra på Randlevskolen