Archive for Arrangementer

Fødselsdagsfest lør. 27. aug. 2016

indbydelse2016

Fars food 18. marts

2016 fars food

Invitation til kommende 0. årgang

2015-kommende-o-aargang

Familie på farten

Klik på plakaten og læs meget mere

Familie-paa-farten-02

Invitation til fest!

Invitation til Randlevskolen- og børnehavens fødselsdagsfest

Kære alle borgere og brugere (store, små, unge, gamle, hurtige,
langsomme, korthårede, langhårede, skallede – ja jer alle sammen) i egnen omkring Randlevskolen og Børnehave
Vi vil mægtig gerne invitere jer til fødselsdagsfest på
Randlevskolen

LØRDAG D. 29. AUGUST kl. 14.00

Dagens program vil se således ud:
Kl. 14 vil der være underholdning i skolegården og derefter
byder vi på kaffe og hjemmebag.
kl. 16 ca. starter fælles konkurrencer, hvor alle kan deltage og
efterfølgende tændes grillen. Man medbringer selv en madkurv.
Traditionens tro spiller Ramsbjerg Spillemændene op til fælles
dans kl. 19.30.
Sodavand, øl og vin kan købes hele dagen i støtteforeningens
bod.

Vi glæder os meget til en hyggelig og sjov dag sammen!

Festlige hilsner
Festudvalget

Skolekredsen – Generalforsamling

Generalforsamling i institutionen “Randlevskolen”

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i den selvejende institution “Randlevskolen”

Onsdag d. 29. april 2015, kl. 19.30 – 21.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

På valg er :
Neal Riley – modtager ikke genvalg
Mette Bruus – modtager ikke genvalg
5.a Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
På valg er:
Annette Bønløkke Slot Hansen – modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds

Suppleanter vælges for 1 år.

 1. Forslag til vedtægtsændring

– Bestyrelsen stiller forslag om en vedtægtsændring. Sætningen med rødt ønskes tilføjet for at give forældre til børn i børnehaven stemmeret ved generalforsamlingen

§4, stk 2

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Forældre til børn i børnehaven godkendes ved optagelsen i børnehaven som medlemmer af skolekredsen. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

 1. Eventuelt

 

Støtteforeningen – Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingStotteforenings-logo
i Støtteforeningen
d. 29. april kl. 18.45 – 19.30 på Randlevskolen.

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

 • Alex Forsberg
 • Jacob Bertelsen
 • Bjarne Jensen
 1. Suppleant: Jan Rasmussen
 2. Suppleant: Pladsen er ledig
 1. Valg af Kasser.
 • På valg er Karin Lund Christensen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • På valg er Jan Tang
 • 1. suppleant vælges
 1. Eventuelt.

Børnedisko 17. april

2015 Børnedisko

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder alle forældre og medlemmer af den selvejende institution “Randlevskolen” til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 29. april 2015, kl. 19.00 – 21.00


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar

Dialogmøde 26. jan. 2015

Kære forældre

Vi vil gerne invitere jer alle til dialogmøde på Randlevskolen

Mandag d. 26. januar fra 19.30 – 21.00

Programmet bliver som følger:

 • Fællessang
 • Velkomst ved formand Lone Jakobi
 • Præsentation af leg- og læringsudvalgets plan for en ny indretning af skolegården. Arbejdet er nu så langt at forældrene som har arbejdet i udvalget gerne vil præsentere idéerne der skal understøtte elevernes læringsmiljø. Udvalget vil også fortælle om den kommende finansieringsproces og naturligvis, helt i skolens ånd, om forældreinvolveringen som gør det hele muligt!

ca kl 20:15 – 20:30 Kaffepause. Støtteforeningen sælger kaffe og kage.

 • Status på skolen lige nu og orientering om skolens udvikling i de kommende år.

Senest kl 21:00 Afslutning og tak for i aften

Vi håber at se jer alle

Med venlig hilsen
Formand Lone Jakobi og skoleleder Thor Nyholm