Archive for Støtteforening

Bingo Banko for alle på Randlevskolen

Så er det igen blevet tid til at afholde årets Bingo Banko på Randlevskolen. Kom og vær med. Alle er velkommen.

Vi kan med 100 % garanti love at der vil være super flotte præmier, højt humør og og nervepirrende spænding.

Der vil være salg af kaffe og kage, sodavand mm.

Salg af plader starter fra kl. 18.00

Bingo Banko arrangeres af Randlevskolens støtteforening.

Nyt fra støtteforeningen

På Randlevskolen har vi en støtteforening bestående af en bestyrelse på fem forældre fra skolen. Støtteforeningen har været en del af skolen fra den blev dannet som friskole.

Vores arbejde består primært i at samle penge ind til skolens elever, og vi bestemmer i samarbejde med skolens bestyrelse, hvad pengene skal bruges til. Vi bestræber os på at donere penge til ting eller oplevelser som kommer børnene direkte til gode.

Vi samler penge ind på forskellig vis, bl.a. ved salg af drikkevarer m.m. til skolearrangementer som den årlige skolefest, et årligt børne Disco, Banko, ”Fars Food” og det nyeste skud på stammen Oktoberfest.

Den vigtigste årlige indtægt er dog vores kontingent på kun 250,- kr. pr. husstand pr. år. Vi har mange medlemmer direkte fra skolen men også mange ude fra som bedsteforældre, venner og bekendte samt beboere i lokalområder der ønsker et aktivt lokalliv.

Derudover har vi en sponsoraftale med OK hvor vi modtager 10.000,- kr. årligt i sponsorgave, mod at vi får tegnet 10 nye OK tankkort hvert år. Samtidig får vi 5 øre pr. liter der tankes i tilskud. Så har du brug for et OK tankkort og der igennem ønsker at støtte os, så tag fat i en af bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen, så opretter vi et til dig.

Det seneste år har Støtteforeningen samlet ind til og støttet bl.a.

 • Multibanen, en bane med mange formål for både børn og voksne
 • Pizza til alle børn på den årlige SFO koloni
 • Store tipi telte til overnatning til skole udflugter
 • Bowling tur for børnene i ”Klubben”, skolens eftermiddags tilbuddet for 4-9 klasse.
 • Spændende madoplevelser for 7.-8. årgang i Berlin
 • Flotte forhindringer til hestepigerne for aktiv hesteleg.

Vi opfordrer alle som er tilknyttet skolen om at melde sig ind i Støtteforeningen og på den måde være med til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til aktivt udeliv samt samt sociale arrangementer der styrker sammenholdt.

Du kan følge med i vores arbejde og arrangementer på www.randlevskolen.dk/stotteforening

Kontingentet på kun 250,- kr. pr husstand pr. år, kan indbetales til:

Jyske Bank, Reg. nr. 7250 Konto nr. 1443658

Husk at skrive navn og adresse på din overførsel

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Randlevskolens Støtteforening

Invitation til FARS FOOD

FARS FOOD

fredag d. 7. april 2017

 

Konceptet er at alle fædre mødes kl. 16.00 til madlavning og socialt samvær i Randlevskolens køkken.

Kl. 18.00 ankommer koner og børn og spiser den fantastiske mad, som fædrene har lavet. Hvis man ikke har en mand eller kone, er man selvfølgelig meget velkommen alligevel.

Kl. 19.00 er der Disneysjov for de mindste børn og de større må gerne hygge sig i klubben, hvis de vil.

Menuen holder vi hemmeligt lidt endnu, men det bliver måske noget med påske…

Vores egen gode brygmester Øystein har sat lidt øl til gæring, specielt til denne aften.

Pris for voksne 80,- og 40 for børn – betales på dagen.

Der kan hele aftenen købes øl, vand og vin.

 

Vi håber at se jer til en hyggelig aften på Randlevskolen

 

Venlig Hilsen

Støtteforeningen for Randlevskolen og Randlevskolens Børnehave

 

Tilmelding til Bjarne på bjarnehenrikjensen@randlevskolen.dk eller sms til 23 61 51 47 – Senest 1.- april

Vi ses på Randlevskolen

Vores egen Skole, Børnehave og Kulturinstitution

 

Bingo banko 14. dec.

Støtteforeningen orienterer

2016-bingobanko

Fødselsdagsfest lør. 27. aug. 2016

indbydelse2016

Generalforsamling Støtteforeningen 28. april

Indkaldelse til
ordinær generalfor
samling i Støtteforeningen
tors.
d. 28. april 2016 kl. 19.00 – 19.40
på Randlevskolen
.

 

Dagsorden iflg. vedtægterneStotteforenings-logo

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år (2016 var det 250,- pr. husstand)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Gustav Wetche – modtager genvalg
Øystein Borud – modtager genvalg
1. suppleant: Jan Rasmussen – modtager genvalg
2. suppleant: Gert Jacobsen – modtager genvalg

7. Valg af kasserer

På valg er
Karin Lu
nd Christensen – modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er Jan Tang – modtager genvalg
1. suppleant: Joachim Friis

9. Eventuelt.

Fars food 18. marts

2016 fars food

Familie på farten

Klik på plakaten og læs meget mere

Familie-paa-farten-02

Invitation til fest!

Invitation til Randlevskolen- og børnehavens fødselsdagsfest

Kære alle borgere og brugere (store, små, unge, gamle, hurtige,
langsomme, korthårede, langhårede, skallede – ja jer alle sammen) i egnen omkring Randlevskolen og Børnehave
Vi vil mægtig gerne invitere jer til fødselsdagsfest på
Randlevskolen

LØRDAG D. 29. AUGUST kl. 14.00

Dagens program vil se således ud:
Kl. 14 vil der være underholdning i skolegården og derefter
byder vi på kaffe og hjemmebag.
kl. 16 ca. starter fælles konkurrencer, hvor alle kan deltage og
efterfølgende tændes grillen. Man medbringer selv en madkurv.
Traditionens tro spiller Ramsbjerg Spillemændene op til fælles
dans kl. 19.30.
Sodavand, øl og vin kan købes hele dagen i støtteforeningens
bod.

Vi glæder os meget til en hyggelig og sjov dag sammen!

Festlige hilsner
Festudvalget

Støtteforeningen – Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingStotteforenings-logo
i Støtteforeningen
d. 29. april kl. 18.45 – 19.30 på Randlevskolen.

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

 • Alex Forsberg
 • Jacob Bertelsen
 • Bjarne Jensen
 1. Suppleant: Jan Rasmussen
 2. Suppleant: Pladsen er ledig
 1. Valg af Kasser.
 • På valg er Karin Lund Christensen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • På valg er Jan Tang
 • 1. suppleant vælges
 1. Eventuelt.