Archive for Støtteforening

Børnedisko 17. april

2015 Børnedisko

Fars food – 13. mar. 2015

Saml appetitten derhjemme, Stotteforenings-logo
men spis ude…

 

fredag d. 13/3 2015

Støtteforeningen for Randlevskolen inviterer til:

FARS FOOD Vers. 2,0

Alle mænd mødes kl. 16.00 til madlavning og borddækning mm.

Kvinder og børn inviteres til at komme og spise FARS mad kl. 18.00

Menu:
FARS gryde m. lækkert tilbehør
Fars lille dessert

Pris for voksne 80,- børn 40,-

Drikkevarer:
Randlev vand div. modeller
Vin
FARS eget øl fra Øysteins bryggeri

Drikkevarerne sælges til rimelige priser

Tilmelding til bjarnehenrikjensen@randlevskolen.dk
eller på sms 23 61 51 47
senest 4/3 2015

Bingo Banko 3. dec.

Bingo-Banko 2014

Billeder fra sommerfesten

Se billederne fra sommer- og fødselsdagsfesten 2014

Sommerfest lør. 23. aug.

Randlevskolen
holder
sommerfest og fødselsdag
lørdag d. 23. aug.

– Og du/I er inviteret!

Kl. 15.00 – 16.00 fejrer vi fødselsdagene for skolen og børnehaven.

Kom inden kl. 15.00 og vær med fra starten. Der er kaffe, saftevand og fødselsdagskage til

Kl. 16.00 – 17.30 Kom og deltag i mini OL. Der dystes i forskellige discipliner, hvor alle kan være med. Tilmelding på dagen.

Kl. 18.00 –? Den store grill er tændt. Du medbringer dit eget kød og bestik til dig selv og din familie + noget tilbehør f.eks. salat, kartofler el. brød til fælles buffet. Støtteforeningen sælger drikkevarer til rimelige priser.

Kl. 19.30 kigger Ramsbjergspillemændene forbi og spiller op til lidt børnevenligt folkedans.

Vi ses til en hyggelig dag, og husk du må gerne tage venner, naboer og hele familien med

Venlig hilsen

Støtteforeningen

Børnediskotek 2. maj

2014-boernediskotek

 

Plakat til fest 2014

STØTTEFORENINGEN – Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Stotteforenings-logo

10. april kl. 18.45 – 19.30
på Randlevskolen
.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Gustav Wetche – ønsker genvalg.
 • Jan Tang – ønsker ikke genvalg.
 1. suppleant:
 2. suppleant:
 1. Valg af Kasser.
 • På valg er Karin Lund Christensen – ønsker genvalg.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • På valg er Joachim Friis
 • 1. suppleant vælges
 1. Eventuelt.

STØTTEFORENINGEN – Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær 

Stotteforenings-logo

generalforsamling d. 10. april kl. 18.30 på Randlevskolen.

 1. Valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. Afstemning om ændring af § 2 i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen for Støtteforeningen ønsker at lave en vedtægtsændring for at gøre vedtægterne tidssvarende og fremtidssikret. Det drejer sig om § 2 – Foreningens formål, hvor teksten i dag lyder: Støtteforeningens formål er at yde støtte til almene kultur- og undervisningsformål i og omkring Randlevskolen, herunder også skolens etablering og løbende drift.

Det ønsker vi ændret til:

Støtteforeningens formål er at yde støtte til almene kultur- og undervisningsformål i og omkring Randlevskolen. Bestyrelsen tilstræber, at støtte ydes efter samråd og koordinering med Randlevskolens bestyrelse og daglige ledelse, sådan at der opnås sammenhæng mellem Randlevskolens behov/ønsker og støtteforeningens støtte.

Bingo-Banko i Støtteforeningen

2013-bingo-banko

Støtteforeningens nyhedsbrev

Kære allesammenStotteforenings-logo

Så er det tid til at betale det årlige kontingent til Randlevskolens Støtteforening. For kun 200 kr. pr. år viser du din opbakning til Støtteforeningens frivillige arbejde, som jo dybest set er til gavn for alle, der enten bor i området omkring skolen eller har direkte berøring med skolen i det daglige. Kontingentet kan indbetales til Jyske Bank reg. nr. 7250 kontonr. 0001443658 – husk at skrive navn og adresse på din husstand.

I Støtteforeningen kan vi ligesom skolen, personalet, skolebestyrelsen, forældre og børn se tilbage på et travlt forår og sommer. Først var der en stor malerfestival med dekorationsmalere fra hele landet, der dekorerede gange, lokaler og ikke mindst aulaen på skolen med flotte motiver, som gav liv på de ellers lidt kedelige hvide vægge. Dette omfattende projekt blev sponseret af virksomheder, der bakker op om skolen, og Støtteforeningen hjalp til med udgifter til nye opslagstavler.

Herefter startede en større ombygning af skolen for at gøre plads til en børnehave. Det var en stor opgave at bygge skolen om til også at være børnehave med alt, hvad der tilhører, men det lykkedes ved fælles hjælp at få børnehaven gjort færdig til 1. august – klar til at tage imod de 19 børn, der var indskrevet til at starte. Tak til alle der gav en hånd med dette projekt og velkommen til alle nye børn, forældre og ansatte.

Indvielsen af børnehaven blev fejret d. 23. august sammen med 2 års fødselsdag for Randlevskolen og 50-året for skolens bygninger. En festlig dag med sang, musik og folkedans og ikke mindst et kig tilbage i tiden. Dagen sluttede af med en stor grillfest, hvor ca. 150 mennesker deltog.

Støtteforeningen arrangerede i maj et foredrag med Oberst løjtnant Charlotte Ployart Wetche, som til dagligt arbejder i NATO for Anders Fogh Rasmussen. Arrangementet var en succes i det 80 gæster mødte op, men det sker jo heller ikke så tit, at en højtstående embedsmand/kvinde besøger skolen – primært var det folk, der bor på egnen, og som ikke længere har børn på skolen, der mødte op denne aften.

Vi i Støtteforeningen har noteret os, at folk, der inden for de senere år har bosat sig i området omkring Randlevskolen, også vælger skolen til deres børn. Det er skønt at være vidne til, at skolen er en succes og rent faktisk er med til at trække folk til området. Man kunne for en kort stund vende den om og tænke på, hvor attraktivt det ville være for en børnefamilie at flytte herud, hvis ikke skolen og det medfølgende fritids- og foreningsliv eksisterede…. Mon ikke resultatet giver sig selv.

Vi glæder os til at mærke din opbakning til vores fælles kulturinstitution Randlevskolen. Betal derfor dit kontingent i dag eller senest 5/11 2013 (har du for nyligt betalt, se venligst bort fra denne anmodning)

Randlevskolens Støtteforening