7., 8. og 9. årgang

7., 8. og 9. årgang, også kaldet udskolingen, handler på Randlevskolen først og fremmest om;

  • Frihed og medbestemmelse
  • Faglighed
  • Ansvar

Frihed og medbestemmelse betyder, at du har indflydelse på din skolegang. Vi tror på, at den bedste læring opnås i mødet med forskellige læringstilgange. Derfor arbejder vi målrettet med at tilrettelægge undervisningen, så den enkelte elev møder flest mulige indgange til læring. Det giver eleven friheden til, sammen med læreren, at vælge det der passer bedst.

Faglighed betyder, at vi vedvarende orienterer os imod de skiftende udfordringer, som eleverne møder i deres videre uddannelsesliv. Med øje på fremtiden og fokus på elevens evne til at tilegne sig den nødvendige viden, sikrer vi at eleverne er bedst muligt rustet til at fortsætte i uddannelsessystemet efter 9. klasse.

Ansvar betyder, at vi tror på dig! På Randlevskolen har vi stor tillid til, at eleverne træffer de gode valg. Vi tror også på, at du er herre i eget hus, og ved hvad der er godt for dig. Vi vil gerne udfordre dine valg, og sammen med dig gå den lange vej for det gode resultat.  Vi støtter dig og hjælper dig med at tage ansvar for de valg, som vi træffer i fællesskab.

Det nære og den store verden – ude og hjemme
På Randlevskolen vægter vi de gode sociale rammer. I det daglige arbejder vi i skiftende sociale konstellationer, i både små og store grupper. Det betyder, at eleverne får opøvet deres evne til at indgå i flere forskellige relationer, med henblik på at løse en given opgave. Det er godt at træne i trygge rammer hjemme på skolen og i lokalsamfundet.

Randlevskolen er modtagelig for impulser udefra og deltager i lærende og udviklende dialog med såvel den nære som den større verden omkring os. Senest har turen bl.a. gået til Berlin, hvor turen har været præget af socialt samvær og ikke mindst en stor portion kultur og historie. Formålet er at støtte elevernes faglighed og styrke deres kulturelle indsigt og forståelse.

Impulser udefra er også erhvervspraktik, besøg af politiske partier, ungdomsorganisationer ifm. valg, ture til kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder o.lign.

Randlevskolen har, med andre ord, en udskoling hvor du i høj grad er med til at sætte dagsordenen, hvor du bliver fagligt udfordret og hvor du kommer på tur uden for Danmarks grænser.

Fritidsliv på Randlevskolen
Alle Randlevskolens elever er velkomne på skolen uden for skoletiden. Randlevskolen fritidstilbud, Fuglereden, er åbent for 0.-3. årgang. Derudover er skolen åben for alle øvrige elever, både morgen og eftermiddag. Vi forventer at du indgår i et konstruktivt fællesskab, og at de ældre er med til at gøre fritidsdelen attraktiv for de yngre.

Du har også en enestående mulighed for at være med til at bygge et ungdomskulturelt miljø op på skolen. Sammen med frivillige voksne ønsker vi at skolens ungdomskultur skabes og bruges af eleverne. Vi ønsker at Randlevskolen vokser til at socialt samlingssted, både for de yngste, de lidt ældre, de voksne og de ældste. I den sammenhæng er et dynamisk ungdomsliv med musik i skolens musiklokaler og fælleskab en afgørende faktor. Vi vil gerne invitere dig indenfor.

Vi kalder det din skoletid – din fritid.