Aldersintegreret undervisning

Den aldersintegrerede undervisning er et af de helt centrale faglige og pædagogiske fundamenter på Randlevskolen. Her tager vi afsæt i elevens læringsbehov. Eleverne undervises i mindre enheder, hvor der tages højde for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Det betyder at eleverne bliver undervist på det faglige niveau der løfter eleven mest muligt, og samtidig møder kendte venner og nogle der bliver nye venner lige om lidt.

Aldersintegrationen sikrer at eleverne indgår i flere forskellige fællesskaber i løbet af en dag. Det giver eleverne en større bekendtskabskreds og støtter den enkelte elev i at udforske nye fællesskaber. De yngste elever spejler sig fagligt og socialt i de ældre elever, og lærer derigennem hvad det vil sige at gå i skole, og ser hvordan de lidt ældre elever som igen vokser i rollen som de erfarne og socialt kompetente. Ofte har vi ”Hold på tværs”, hvor eleverne er på hold, der er blandet på tværs af alle årgange.

 

Aldersintegreret undervisning skaber venskaber på tværs af alder.
En morgen på parkerings-pladsen:
10 årige Astrid:
“Se mor, der kommer Frida. Hun går i 0. og er rigtig sød…” “Hej Frida!”
“Hej Astrid!”