Digitalisering

 

 

Alle elever på Randlevskolen er udstyret med en iPad eller MacBook.
Med en iPad har eleverne fra 0.-2. årgang en interaktiv digital indgang til læring. Det øger elevernes motivation for at lære nyt, at de kan arbejde direkte på skærmen. Den digitale læring giver gode muligheder for at undervise hver enkelt elev med udgangspunkt i det faglige niveau eleven befinder sig på. Det skaber en god sammenhæng mellem digitaliseringen og den aldersintegrerede undervisning.

I takt med at eleverne bliver ældre, får de også behov for en bredere mulighed for at udfolde sig i skrift, billede og lyd. Derfor får alle elever fra 3. årgang udleveret en MacBook, som er en udvidelse af de digitale muligheder som eleverne har arbejdet med i de første skoleår. På den måde byder vi eleverne indenfor i en verden hvor de kan udvikle deres kreative, skabende egenskaber. Med en Macbook får eleven et værktøj, som vil følge dem gennem resten af skoletiden, og vil blive det primære redskab i den daglige læring, når det gælder skrift, billede og lyd.

 

Vi kalder det ”Din Macbook – Dit penalhus”