Skolestart


På Randlevskolen begynder du i skole når DU er klar!

I løbet af foråret intensiveres samarbejdet mellem børnehaveklassen og skolestartere. Skolestartere vil, en formiddag om ugen, være sammen med børnehaveklassen så de forberedes på skolestarten.

Ved skolestart får eleven en skolemakker, som hjælper med de praktiske ting i hverdagen. En skolemakker er en elev der har gået på Randlevskolen i mindst 3 måneder, og som har nogle gode sociale kompetencer. Skolemakkeren har en særlig rolle i forhold til at støtte den nye elev omkring skoledagens begyndelse, spisepauser og frikvarter. Det betyder at en ny elev på Randlevskolen bliver hjulpet ind i skolens dagligdag og de sociale konstruktioner i et eksisterende og velfungerende fællesskab.

Vi kalder det ”Klar – parat –  skolestart”