Rullende skolestart


På Randlevskolen begynder du i skole når DU er klar!

Vi laver rullende skolestart 3 gange om året, i august, i januar og efter påskeferien. På den måde har eleverne mulighed for at begynde i skole når de er klar til det. Ved skolestart får eleven en skolemakker, som hjælper med de praktiske ting i hverdagen. En skolemakker er en elev der har gået på Randlevskolen i mindst 3 måneder, og som har nogle gode sociale kompetencer. Skolemakkeren har en særlig rolle i forhold til at støtte den nye elev omkring skoledagens begyndelse, spisepauser og frikvarter. Det betyder at en ny elev på Randlevskolen bliver hjulpet ind i skolens dagligdag og de sociale konstruktioner i et eksisterende og velfungerende fællesskab.

Den nystartede elev får også en Mester-elev, som er en elev der har gået på Randlevskolen i et til to år, og som har en god evne til at støtte den nye elev i faglige sammenhænge. Børn lærer af andre børn, og med Mester-eleven og den voksne underviser som mentor og støtte, kan den nye elev få faglig sparring på flere planer. Det styrker elevens indlæringsproces og giver allerede fra det første skoleår, den nye elev forståelsen af at læring og udvikling fremmes i fællesskaber med et præcist fagligt fokus.

 

Vi kalder det ”Klar – parat – rullende skolestart”