Sundhed og bevægelse

Sundhed og daglig bevægelse


 
På Randlevskolen har vi fokus på sundhed.
Eleverne bevæger sig hver dag. Bevægelse er i bredt omfang tænkt ind i undervisningen, og er en af flere forskellige indgange til læring. Fysiske aktiviteter skaber trivsel blandt eleverne – trivsel skaber gode betingelser for at lære.

Med til sundhedsfremme hører et fokus på sund kost og det gode samvær uden kager og slik. Det betyder at vi arbejder målrettet på at lære eleverne hvordan de kan være sammen om fødselsdage og andre sociale sammenkomster på en måde hvor det personlige fællesskab kommer i forgrunden.

I skolens hverdag har vi fokus på økologiske principper, som handler om alt fra hvilke rengøringsmidler vi bruger og hvordan vi styrer skolens energiforbrug, til hvilke råvarer vi anvender når vi lærer eleverne at lave mad.
Vi kalder det Grøn Skole.