Forældremøde d. 26.9

  Velkommen til

Forældremøde i børnehaven, onsdag d. 26.9.2018

  1. 19.00 – 21.00

 

19.00 Velkomst og introduktion til aftenens program.

           Præsentation af ny leder og nye medarbejdere.

 

19.10 Lone K inviterer til snak om den aktuelle

personalesituation i børnehaven, herunder dagens

gang.

 

19.30 Kaffe og Kage. Snakken fortsætter.

Herunder snak om sprog og sprogbrug.

 

20.15 Børnehavens vedtægter, forældrerådets rolle v/Lone K

 

20.30 Valg til forældreråd

 

  Anne Katrine laver Formandsberetning.

   Vi skal have valgt 3 nye medlem samt 2

   suppleanter til forældrerådet.

      

         20.50 Oprydning og konstituering af ny bestyrelse.

 

Tak for i aften!

Comments are closed.