Generalforsamling Støtteforeningen 28. april

Indkaldelse til
ordinær generalfor
samling i Støtteforeningen
tors.
d. 28. april 2016 kl. 19.00 – 19.40
på Randlevskolen
.

 

Dagsorden iflg. vedtægterneStotteforenings-logo

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
  5. Fastsættelse af kontingent for det næste år (2016 var det 250,- pr. husstand)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Gustav Wetche – modtager genvalg
Øystein Borud – modtager genvalg
1. suppleant: Jan Rasmussen – modtager genvalg
2. suppleant: Gert Jacobsen – modtager genvalg

7. Valg af kasserer

På valg er
Karin Lu
nd Christensen – modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er Jan Tang – modtager genvalg
1. suppleant: Joachim Friis

9. Eventuelt.

Comments are closed.