Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i den selvejende institution Randlevskolen tirsdag d. 22. oktober 2019 fra kl. 18.30-19.00 på Randlevskolen, Eriksmindevej 13-15, 8300 Odder

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Generalforsamlingens ansættelse af tilsynsførende på baggrund af bestyrelsens indstilling. Randlevskolens bestyrelse indstiller genvalg af tilsynsførende: Jens Vibe Michelsen

Det skal understreges at enhver forælder har ret til at foreslå alternative kandidater på mødet.

Læs mere om tilsynsreglerne på https://uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/skolens-lokale-tilsyn/certificerede-tilsynsfoerende/om-certificeret-tilsynsfoerende og https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196872

Comments are closed.