Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i den selvejende institution Randlevskolen mandag den 8. april 2019 kl. 18.45 til kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og eventuelle stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Den tilsynsførende har mulighed for at fremlægge resultatet af sit tilsyn

5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen og i skolekredsen

7. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Comments are closed.