Nyt fra støtteforeningen

På Randlevskolen har vi en støtteforening bestående af en bestyrelse på fem forældre fra skolen. Støtteforeningen har været en del af skolen fra den blev dannet som friskole.

Vores arbejde består primært i at samle penge ind til skolens elever, og vi bestemmer i samarbejde med skolens bestyrelse, hvad pengene skal bruges til. Vi bestræber os på at donere penge til ting eller oplevelser som kommer børnene direkte til gode.

Vi samler penge ind på forskellig vis, bl.a. ved salg af drikkevarer m.m. til skolearrangementer som den årlige skolefest, et årligt børne Disco, Banko, ”Fars Food” og det nyeste skud på stammen Oktoberfest.

Den vigtigste årlige indtægt er dog vores kontingent på kun 250,- kr. pr. husstand pr. år. Vi har mange medlemmer direkte fra skolen men også mange ude fra som bedsteforældre, venner og bekendte samt beboere i lokalområder der ønsker et aktivt lokalliv.

Derudover har vi en sponsoraftale med OK hvor vi modtager 10.000,- kr. årligt i sponsorgave, mod at vi får tegnet 10 nye OK tankkort hvert år. Samtidig får vi 5 øre pr. liter der tankes i tilskud. Så har du brug for et OK tankkort og der igennem ønsker at støtte os, så tag fat i en af bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen, så opretter vi et til dig.

Det seneste år har Støtteforeningen samlet ind til og støttet bl.a.

  • Multibanen, en bane med mange formål for både børn og voksne
  • Pizza til alle børn på den årlige SFO koloni
  • Store tipi telte til overnatning til skole udflugter
  • Bowling tur for børnene i ”Klubben”, skolens eftermiddags tilbuddet for 4-9 klasse.
  • Spændende madoplevelser for 7.-8. årgang i Berlin
  • Flotte forhindringer til hestepigerne for aktiv hesteleg.

Vi opfordrer alle som er tilknyttet skolen om at melde sig ind i Støtteforeningen og på den måde være med til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til aktivt udeliv samt samt sociale arrangementer der styrker sammenholdt.

Du kan følge med i vores arbejde og arrangementer på www.randlevskolen.dk/stotteforening

Kontingentet på kun 250,- kr. pr husstand pr. år, kan indbetales til:

Jyske Bank, Reg. nr. 7250 Konto nr. 1443658

Husk at skrive navn og adresse på din overførsel

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Randlevskolens Støtteforening

Comments are closed.