Mål og evaluering

Årsplaner

Tilsynserklæringer

Karaktergennemsnit for eksamen, skoleåret 2018/2019: 7,18