Pris & indmeldelse

Indmeldelse

Hent indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket pr 2020 (1)

Ifølge vedtægterne er det bestyrelsen som, udfra budgetter og planlagt aktivitetsniveau, vedtager størrelsen på skolepengene.

For skoleåret 2019-2020 er priserne, fra 1. 1. 2020 som følger.

Skolepenge Fritidstilbud Ialt
0. – 3. årg.
1. barn 1027,- 633,- 1.660,-
2. barn 515,- 315,- 830,-
3. barn 362,- 149,- 511,-
4. barn gratis gratis gratis
4. – 9. årg.
1. barn 1.660,- 1.660,-
2. barn 830,- 830,-
3. barn 511,- 511,-
4. barn gratis gratis

Priserne er pr. måned i 12 måneder.

Indmeldelsesgebyr: 1.000,- kr. pr. barn indbetales på skolens konto, når optagelse er endelig aftalt med skolen.

Priserne er inkl. IT-løsning.

BANK
Danske Bank
reg.nr. 3627
kontonr. 0012620837

Udmeldelse

Udmeldelse af skolen og/eller fritidsordningen Fuglereden kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.