Pris & indmeldelse

Indmeldelse

Hent indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket pr 2018 (1)

Ifølge vedtægterne er det bestyrelsen som, udfra budgetter og planlagt aktivitetsniveau, vedtager størrelsen på skolepengene.

For skoleåret 2018-2019 er priserne som følger.

Skolepenge Fritidstilbud Ialt
0. – 3. årg.
1. barn 965,- 595,- 1.560,-
2. barn 480,- 300,- 780,-
3. barn 340,- 140,- 480,-
4. barn gratis gratis gratis
4. – 9. årg.
1. barn 1.560,- 1.560,-
2. barn 780,- 780,-
3. barn 340,- 340,-
4. barn gratis gratis

Priserne er pr. måned i 12 måneder.

Indmeldelsesgebyr: 1.000,- kr. pr. barn indbetales på skolens konto, når optagelse er endelig aftalt med skolen.

Priserne er inkl. IT-løsning.

BANK
Danske Bank
reg.nr. 3627
kontonr. 0012620837

Udmeldelse

Udmeldelse af skolen og/eller fritidsordningen Fuglereden kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.