Referat ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i institutionen “Randlevskolen”

 

Onsdag d. 6. september fra klokken 18.00-19.00

På Randlevskolen, Eriksmindevej 13, Odder

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent

 

  1. Generalforsamlingens ansættelse af ny skoleleder på baggrund af bestyrelsens indstilling.

 

Randlevskolens bestyrelse indstiller som ny skoleleder: Lone Krarup

 

Lone har 15 års lærer-erfaring fra folkeskolen, samt flere år fra specialskole og ungdomsuddannelser og 7 års ledelses erfaring fra det sociale område. Lone har et stærkt værdisæt, som er grundigt forankret i læring, udvikling og dannelse og hele dette tankesæt har været en del af hendes værdimæssige fundament hele livet.

 

“At motivere børn til at præstere og udvikle sig, at være med til at styrke faglighed og professionalisme blandt medarbejderne, og ikke mindst at være med til at sætte ledelsesretning og drive udvikling, det brænder jeg for.
Intet gør mig mere glad end at se et menneske i god og glad trivsel i fællesskabet, og nå sit næste udviklingsmål.”

 

Referat:

 

Velkomst ved bestyrelsesformand Jesper Daubjerg Rohde Pedersen

 

Ad 1: Valg af dirigent: Bjarne Henrik Jensen.

Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var foregået rettidigt 14 dage før på forældreintra og via skolens hjemmeside.

 

Ad 2: Valg af referent: Annette Bønløkke Slot Hansen

 

Ad 3: Bestyrelsens indstilling til ansættelse af ny skoleleder.

Bestyrelsesformand Jesper Daubjerg Rohde Pedersen informerede generalforsamlingen om ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget bestod af bestyrelsen, Lone Wetche, Marianne samt personalerepræsentanter fra henholdsvis lærergruppen og børnehaven. Der havde været mange gode og kompetente ansøgninger, men efter 2 samtale runder og en personlighedstest, pegede et enstemmigt ansættelsesudvalg på Lone Krarup.

 

Herefter fortalte Lone Krarup om sig selv og hendes motivation for at søge stillingen som Skoleleder på Randlevskolen.

Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og eller Lone Krarup.

Der blev bl.a. spurgt ind til bestyrelsens overvejelser vedr at Randlevskolen har haft 2 skoleledere inden for en kort periode. Hertil blev der svaret fra formanden, at sidste skoleleders stress sygemelding ikke direkte var arbejdsrelateret. Derudover bliver et kommende tiltag at skabe et tættere samarbejde mellem skolens ledelse og formands skabet, og sikre en god opstart for den nye skoleleder. Derudover har Lone Krarup mange års erfaring indenfor skoleverden, som uddannet folkeskolelærer, samt ledelseserfaringer inden for det sociale område, og er godt rustet til opgaven.

 

Der blev også spurgt ind til den økonomiske udfordring der er på Randlevskolen jvf at det er en lille skole. Hertil kunne formanden informere, at Lone Krarup har gode administrative og økonomiske kompetencer og erfaringer, som også har været én af ansættelsesudvalgets fokuspunkter i valg af ny skoleleder.

 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens indstilling til valg af Lone Krarup som Randlevskolens nye skoleleder.

 

Comments are closed.