Medlemsskab

Medlemsskab af StøtteforeningenStotteforenings-logo

Ønsker du at blive medlem af Støtteforeningen for Randlevskolen skal du indbetale kr. 250,- til 

Jyske Bank 

reg. nr. 7250 
kontonr. 1443658

med tydelig angivelse af hvem indbetalingen gælder. Kontingentet gælder for hele husstanden.

Du registreres herefter på Støtteforeningens medlemsliste. Der udstedes ikke medlemsbevis.

Randlevskolens Støtteforening afholdt stiftende generalforsamling
torsdag d.17.juni 2010.

Støtteforeningen et sted hvor skolen kan komme med ønsker om økonomisk hjælp til nyanskaffelser, arrangementer, lejrture og hvad der ellers ikke lige er til på den almindelige driftskonto.

Som medlem af Støtteforeningen for Randlevskolen
– har du stemmeret på Støtteforeningens generalforsamling
– giver du børnene på skolen de ekstra muligheder, som gør det rigtig spændende at gå i skole

Du skal være meget velkommen til at videregive information om Støtteforreningen til hvem der måtte være interesseret i at støtte vores skole.

Som medlem af Støtteforeningen for Randlevskolen, støtter du:
– en skole med små klassekvotienter og et højt fagligt nievau
– Børnenes korte vej til skole
– Et samlingspunkt for de små oplandsbyer
– Et aktivt fritidsliv omkring skolens idrætsfaciliteter og faglokaler
– Fortsat bosætning i området
– Det lokale sammenhold og netværk