Indmeldelse og pris

Hvordan indmelder jeg mit barn/mine børn på Randlev Friskole og Børnehusog hvad koster det?


Indmeldelse

Inden I vælger at opskrive jeres barn/børn på ventelisten, bedes I tage kontakt til skolen/børnehaven for at høre nærmere om muligehderne og for at aftale en indledende samtale og rundvisning.


Kontakte gerne skoleleder Gunnar Friedrichsen eller børnehaveleder Lisbeth Dyrup Petersen.


Derefter kan I registrere jeres barn/børn online på linket www.ventelisten.net.


OBS: Der er aktuelt venteliste til børnehaven og enkelte årgange i skolen. Kontakt os for at høre nærmere.


Indmeldelsesgebyr

Det koster et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. at blive skrevet ind på Randlev Friskole og Børnehus som barn i børnehaven og/eller elev på skolen. Beløbet refunderes ikke og betales kun én gang pr. barn. 


Indmeldelsesgebyret skal indbetales på skolens konto i Danske Bank, reg. nr: 3627 kontonr: 0012620837 med angivelse af indbetaler.Tilmelding til Betalingsservice

Betaling af børnehave- og skolepenge skal ske via Betalingservice. Tilmeldingen skal ske senest efter modtagelsen af første indbetalingskort. Ved manglende tilmelding til betalingsservice forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på kr. 50 for udsendelse og manuel håndtering af indbetalingskort. Kundenummer oplyses af skolen.


Tilmeld dig her!


Udmeldelse

Ønsker du at udmelde dit barn af Randlev Friskole og Børnehus skal dette ske skriftligt til skolen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.


Behandling af persondata

Læs om hvordan vi behandler persondata ifm. indmeldelse på Randlev Friskole og Børnehus - læs med her.

Priser pr. måned gældende fra 1. august 2022


Der opkræves betaling til børnehave, skole og SFO 12 gange om året. 


0.-3. årgang

Skole betaling

SFO betaling

I alt

1. barn

kr. 1.140

kr. 760

kr. 1.900

2. barn

kr. 570

kr. 380

kr. 950

3. barn og efterfølgende børn

kr. 456

kr. 304

kr. 760

4.-9. årgang

Skole betaling

1. barn

kr. 1.900

2. barn

kr. 950

3. barn og efterfølgende børn

kr. 760

Børnehaven

Børnehave betaling

1. barn

kr. 1.900

2. barn

kr. 950

3. barn og efterfølgende børn

kr. 760

SFO4+5+6

SFO betaling

1. barn

kr. 415

Der ydes søskendemoderation på tværs af børnehave og skole. Der ydes søskendemoderation i SFO for 0. til og med 3. årgang. Der ydes ikke søskendemoderation ift. SFO4+5+6. For SFO4+5+6 vil der blive opkrævet særskilt betaling (udover skolepengene). For skoleåret 2023/2024 er SFO4+5 obligatorisk. SFO6 kan frameldes inden fastsat dato.


Fripladstilskud til børnehaven søges hos Odder Kommune. Fripladstilskud til skole og SFO søges via skolen hos Fordelingssekretariatet en gang årligt, senest ultimo august. Der kan ikke søges fripladstilskud til SFO4.